پیش نشست 2 ( برگزاری با همکاری پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی)
1400-10-27

پیش‌نشست  «آشنایی با سیاست‌ها و راهبردهای دفاتر تسهیل گری در کاهش آسیب‌های اجتماعی محلی» در 27 دی ماه ساعت 10 صبح توسط پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی و با حضور:

-         دکتر علی بدر شکوهی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی

-         دکتر نجف قراچورلو رئیس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

-         سرکار خانم فائقه پورحمزه مدیر دفتر تسهیل‌گری و توسعه محلی خلیل آباد تبریز

برگزار شد.

 

دکتر ابراهیم ایران نژاد، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی توسعه پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه

در این نشست به بررسی محلات حاشیه نشین و دلایل و چرایی سیاست گذاری در این حوزه پرداخته شد. در این نشست ها به تکنیک ها و روش ها و انواع تکنیک های سیاست پژوهی از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی و نقش دفاتر تسهیل گری اشاره شد و اینکه سیاست کلان کشور در حوزه دفتار تسهیل گری چه چیزی است و چه نقشی در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر ابعاد محلی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی دارد. علاوه بر این به دلایل موفق و تجارب مثبت در حوزه سیاست گذاری اجتماعی از ابعاد مشارکت مردم محلی،  روش ها و تحقیقات نتایج و تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

login