پنل چهارم پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)

وبینار «گفتگوی اجتماعی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» در راستای پیش نشست‌های دومین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی امروز 15 اسفند از ساعت 9/30 الی 15/30 با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه برگزار شد.

به نقل از سایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چهارمین پنل این وبینار با موضوع مسئولیت اجتماعی و نهادهای میانجی نیز برگزار شد.

اصغر آهنی ها عضو کانون کارفرمایان گفت:  برخی معتقدند که نهادهای اقتصادی جهت فعالیت در حوزه اقتصاد و تولید بوجود آمده اند و اقدام در حوزه مسئولیت اجتماعی در این قالب قابل تعریف نیست در حالی که اینگونه نیست.مسئولیت اجتماعی در سال‌های گذشته شفاف تر و پررنگ تر در جوامع مختلف و از جمله کشور ما مطرح است و فعالان اقتصادی به دلیل این که هدف گذاری شان در بحث اقتصاد است در نتیجه موضوع مسئولیت اجتماعی در این حوزه اهمیت دوچندانی دارد.

وی افزود: در بنگاههای اقتصادی و در ابعاد اقتصادی موضوع مسئولیت اجتماعی در حیطه هایی همچون عملکردهای جوانمردانه ،جلب رضایت مشتری،رعایت ارزشهای اخلاقی و سیاست‌گذاری مناسب تعریف می‌شود.

آهنی‌ها در ابعاد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی را افزایش کیفیت شغلی، ایجاد فرصت‌های برابر و تعهد برای ایجاد اشتغال دانست و افزود: در ابعاد محیط زیستی نیز باید مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاه های اقتصادی به گونه‌ای رعایت شود که مخاطرات محیط زیستی ایجاد نشود؛ تولید زباله باید کاهش یابد یا زباله هایی تولید گردد که قابل فرآوری باشند.

وی افزود: فعالیت اقتصادی در کشور در سه بخش صنعتی، خدماتی و کشاورزی تعریف می شود که بیش از 92 درصد بنگاه‌ها دارای کمتر از ده نفر و 8 درصد بیش از 10 نفر را دارند؛ در نتیجه توجه به فعالین اقتصادی در تشکل‌های مختلف که گرد هم جمع می شوند می تواند ابعاد دیگری از مسئولیت اجتماعی را روشن کند.

آهنی‌ها گفت: انسجام فعالیت فعالان اقتصادی و حمایت اقتصادی و همچنین کمک به ارکان کشور برای بهبود وضعیت از جمله اهداف تعریف شده برای تشکل ها است و این انسجام موجب حرکات بزرگتر برای جامعه و بهبود کیفیت زندگی آنها می شود.

عضو کانون کارفرمایان تصریح کرد: در کنار منافع شرکتی، تشکل‌ها باید به منافع جامعه توجه کنند و فقط بر سودآوری متمرکز نشوند و این یکی از ابعاد مسئولیت پذیری می تواند باشد.

وی اظهار کرد: تشکل‌ها وظیفه دارند اگر می خواهند در بُعد هدف مسئولیت اجتماعی حرکت کنند به ذینفعان خود ماهیگیری را آموزش دهند این در حالی است که عمده فعالیت فعالان، بیشتر به سمت کمک‌های اقلامی است در حالی که عمده فعالیت باید به سمت ترویج فعالیت‌های مولد باشد.

وی تاکید کرد: همچنین باید این نوع فعالیت ها از روی اجبار نبوده و داوطلبانه انجام گیرد.

آهنی ها بیان داشت: شورای عالی کار مرجعی برای تعیین دستمزد در کشور است و با توجه به اینکه در قانون توجه به تورم و تامن معیشت خانوار مطرح شده است، به دلیل هزینه های معیشتی و دستمزدی از یکدیگر جدا نشده اند، عملا تامین نظرات همگان در این خصوص ممکن نیست. تصمیم درست در این شورا می تواند مسیر بهتری برای کارهای کشور ایجاد کند.

وی گفت: در کشور ما بحث استفاده از تشکل ها به معنای عام نیازمند تقویت است و در این صورت رشد فزاینده را برای کشور می توان متصور بود.

**تشکیل تعاونی های مسئولیت اجتماعی

علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا تعاونی ها اقتصاد اصلی کشور را بر عهده گرفتند، اظهار داشت:

در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا تعاونی ها، اقتصاد اصلی کشور را بر عهده گرفتند و در کنار آن در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نقش پر رنگی را دارند.در کشور هند و آمریکا اقتصاد مردمی تعاون در کنار اقتصاد خصوصی شکل گرفته است و بسیاری از بانک های بزرگ در دنیا به صورت تعاونی مدیریت می شوند.

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران پیشنهادی را مبنی بر تشکیل تعاونی های مسئولیت اجتماعی مطرح کرد و افزود:پیشنهاد من این است که بسیاری از تشکل هایی که در حال حاضر در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کنند به دنبال ایجاد تعاونی های مسئولیت اجتماعی در کشور باشند و در واقع در این راستا همه تشکل ها می توانند در این مورد فعال باشند و اقدامات مسئولیت اجتماعی در قالب های گسترده تری صورت می گیرد و با شکل گیری سازمانی قوی در حوزه مسئولیت اجتماعی در مواقع لزوم به کمک مردم و دولت می آید.

وی گفت:روند به این صورت است که بسیاری از تشکل ها می توانند با فعالیت هایی که دارند در حوزه خود با یکدیگر متحد شوند و مزیت تشکیل این تعاونی این است که هر شخصی دیگر به صورت انفرادی یا با برنامه ریزی های خود در موضوع کمک رسانی به اقشاری که در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند، فعالیت نمیکند.زمانیکه به فعالیت گروهی می پردازید، ظرفیت های بیشتری ایجاد می شود و سازمانی قوی در حوزه مسئولیت اجتماعی شکل میگیرد که در مواقع نیاز به کمک مردم و دولت بیایند.

مطیع جهانی در ادامه گفت:تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهری و روستایی یکی از برنامه های اساسی در کشور است و تعاونی ها می توانند مشارکت تمامی مردم منطقه را در بخش های مختلف جذب کنند و تعاونی های مرزنشین نیز از طریق امرار معاش و تامین نیازهای خود به دنبال هدفگذاری و اقدامات تعاونی در قالب فعالیت های مختلف و مسئولیت اجتماعی هستند.

وی تصریح کرد: جایگاهی که برای عدالت اجتماعی و تحقق اهداف این حوزه در جهان شکل گرفته می تواند به عنوان یک هدف بزرگ در حوزه مسئولیت اجتماعی مطرح شود و این نقش می تواند در سطح کیفی و بدور از هرگونه سرمایه در قالب تعاونی ها با نگاه مردم محور یک نوع مسئولیت جدید را از طریق اعضای جامعه به مردم و همنوعان خود داشته باشند.

اصول 7 گانه تعاون و شرکت های تعاونی
معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در پایان به اصول 7 گانه تعاون و شرکت های تعاونی پرداخت، اظهار داشت:اصل اول تعاون، عضویت اختیاری و آزاد است که به معنی این است که تعاونی‌ها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت‌های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است.

اصل دوم تعاون، کنترل دموکراتیک توسط اعضاء؛ اعضا به راحتی خود می توانند در عملکرد سازمان ها و تعاونی هایی که در حوزه های مختلف تشکیل میشود نظارت داشته باشند

اصل سوم تعاون، مشارکت اقتصادی اعضاء است که سرمایه های اندک در کنار هم جمع میشود و می تواند یک تعاونی تشکیل دهد.

اصل چهارم تعاون، خودگردانی و عدم وابستگی است که تعاونی‌ها سازمان هایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می‌شوند.

اصل پنجم تعاون، آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی است که از مهم ترین اصول تعاون و شرکت های تعاونی است و تعاونی ها برای اعضاء، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند، بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند.

اصل ششم تعاون، همکاری بین تعاونی‌ها است که تعاونی‌ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان‌های محلی، ملی، منطقه و بین‌المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می‌کنند.

و در انتها اصل هفتم تعاون، توجه به جامعــه است که تعاونی‌ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند.

** حضور پررنگ اتاق اصناف ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی

شکوهیان، مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران نیز در پنل چهارم وبینار «گفتگویی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» به سخنرانی پرداخت.

وی افزود: درشرایطی که واحدهای صنفی در دوران کرونا تعطیل بودند اتاق اصناف به این واحدها کمک به سزایی کرده است.

شکوهیان بیان داشت: در بخش مسئولیت اجتماعی در موضوعات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی اتاق اصناف اقدامات خوبی را انجام داده است همچنین در حوزه صیانت از حقوق بشر یکی از متولیان کسب و کار بوده ایم و از آزادی فعالیت های اقتصادی حمایت کرده ایم.

شکوهیان خاطرنشان کرد : با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در باره اصلاح الگوی مصرف که یک سال به عنوان نام سال شناخته شد ما نیز اصلاح الگوی تولید را مدنظر قرار داده ایم.

وی عنوان کرد: اتاق اصناف علاوه بر بخش های که در نقش فروشنده حضور داشته است اما در سایر حوزه ها در نقش مصرف کننده قرار دارد که با اجرای شعار حمایت از حقوق مصرف کنندگان این دغدغه را داریم که مصرف کنندگان را حمایت کنیم.

مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران همیشه در حوزه مسئولیت اجتماعی در سخت ترین شرایط مانند حوادث و بالایای طبیعی حضور پررنگ داشته است

 


login